Междуведомствена комуникация и обучение

За да се насърчи обменът и сътрудничеството между предприятията, фирмата проведе учебни обменни дейности между предприятията, в тази дейност научихме повече от чудесното споделяне на делата, от една страна, научихме професионален начин за решаване на бизнес процесите, подобряване на способността решаване на проблеми, от друга страна, той също е добър начин да се засили сътрудничеството между предприятията, да се подобри комуникацията и сътрудничеството между departments.let семейството на nicejune стане по-хармонично, така че да се подобри сплотеността на предприятието, ние работим с по-голям ентусиазъм в бъдеще.